• B2B – תשתית המאפשרת בניית ממשקים נכנסים בכל פרוטוקול ליצירת כל אובייקט עסקי.
  • הנחת העבודה היא שהספק משאיר קובץ בספריית FTP שלארגון יש גישה אליה – אין דרישות נוספות מהספק לרבות פרוטוקול ומבנה הקובץ.
  • מאפשר לארגון לחבר אליו ספקים בלי להשית עליהם את העלות/מורכבות הקשורה בבניית הממשק
 • WorkFlow לאיפוס/איתחול סיסמת משתמש – WF שמאפשר למשתמשים לבקש איפוס/איתחול הסיסמה לסאפ.
  • מאפשר גמישות מלאה בקביעת סבב האישורים הנדרש לכל סוג של בקשה/עובד
  • מתאים במיוחד לארגונים רב-לאומיים (מחלקות העובדות באיזורי זמן שונים), ארגונים הכפופים לרגולציה או כאלו המבקשים להגביר את האבטחה בארגון.
 • בקרה תקציבית חוסמת – מניעת הקמת פקודות רכש במידה ולא קיים התקציב הנדרש. המערכת, באמצעות יציאות לקוח סטנדרטיות, מאפשרת בקרה חוסמת בכל רמה (חודשית, דו-חודשית, רבעונית וכו') תוך שהיא מציגה למשתמש את פריסת התקציב אל מול ההתחייבויות וההוצאות בפועל הרלוונטיות.
  • מאפשר לעבוד ללא מודול ה Fund Management שמטיל על הארגון עומס עצום
 • eMerge – מערכת משלימה המאפשרת למשתמשי הקצה ליצור מכתבים המשלבים נתוני עובד. מכתבים אלו, הנוצרים בטכנולוגיית ההדפסה בשילוב, נבנים ונטענים בעת אירועים בתיק העובד. כך לדוגמא יישלחו מכתבים למנהל הישיר, למנהל כח האדם בארגון ולקצין הרכב עם גיוס לעבודה של עובד בכיר. באותו מטבע מפיקה המערכת, בריצת ליילה, מכתבי ברכה לימי הולדת, מענק יובל ועוד.
 • הערכת ספקים – סביבת עבודה המאפשרת צפיה בנתוני ספק והשוואתו לציוני ספקים אחרים. כמענה למגבלה בסטנדרט, מאפשרת הסביבה שמירה של נתונים הסטוריים לספק והשוואה של הערכות הספק בנקודות הזמן השונות.
 • דוח תקן מצבה – דוח גנרי המאפשר הצגת נתוני כח האדם בארגון בחלוקות וברמות שונות.
 • דוח גיול חובות לספקים – דוח אינטואיטיבי הפורס את כלל החובות לספקים בתאריכי התשלום שנקבעו על טווחי תאריכים שהוגדרו מראש. כל טווח תארכים צבוע בצבע – מאדום בוהק לירוק כהה – המצביע על מצב החוב. הדוח מאפשר כריית נתונים בכל רמה: מאוסף המסמכים לספק לטווח תאריכים עד פירוט ברמת המסמך הבודד.

 

למידע נוסף, צרו קשר עם

אריאל אלבז – 054-7075521

מייל: ariel@dicomano.biz